Gå til hovedinnhald ( Trykk Enter )

Alta våpen Handlingsveileder

Sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!

Alle barn og unge skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det
skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at
alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen
normert tid.

Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det bra. Du kan være den ene som ser. Du kan være første trinn på veien mot en løsning. Her kan du finne nyttig informasjon som kan være til hjelp.

Hvem er du?

-