Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Alta. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune har vi en egen handlingsveileder som skal sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.