Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Alta. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune har vi en egen handlingsveileder som skal sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!